Tilamuutokset vaativat laajaa osaamista

Tilamuutoksella tarkoitetaan saneerausta, joka palvelee kiinteistön omistajan ja tilojen käyttäjän tulevia tarpeita. Tilamuutoksista päätetään sopimuksella yleisimmin monivuotisen vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä, kun tiloissa vaihtuu vuokralaiset.  Saneerauksia tehdään tyypillisesti liike- ja toimistotiloihin. Lisäksi niitä tehdään julkisiin tiloihin ja teollisuuden tarpeisiin. Tilamuutos tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vanhan kivijalkamyymälän tai baarin tilalle tehdään ruokaravintola. Muutostyö voi käsittää LVISAK –töiden lisäksi monimuotoisia rakennustöitä.

Lue lisää

Porrastilojen vuosittainen peruspesu on tärkeä osa kiinteistön siisteyden ylläpitoa

Peruspesu luo siivoukselle pohjan, jonka varaan ylläpitosiivous rakentuu. Käytännössä peruspesu tarkoittaa sitä, että vanha vaha tai kivihoitoaine pestään pois ja lattiapinta pinnoitetaan uudelleen sopivalla lattiapinnan hoitoon tarkoitetulla aineella. Usein kuulemme kuitenkin kysymyksen, onko tämä työ tehtävä joka vuosi ja mitä hyötyä siitä kiinteistölle on?

Lue lisää

Joko kiinteistötieto tuo sinulle säästöjä?

Kiinteistöt ovat arvokasta omaisuutta, joista huolehtimalla ja oikeita ratkaisuja tekemällä vaikutetaan niiden arvon säilymiseen, elinkaarikustannuksiin, turvallisuuteen ja asumis- ja käyttömukavuuteen. Kulutuslukemia ja olosuhteita seuraamalla voidaan vaikuttaa helposti kustannuksiin, joten kiinteistötiedon avulla voidaan säästää rahaa.

Lue lisää

Rakennuksen luovutus huoltokirjan kera

Mieti tilannetta, kun uuden asunnon uusi omistaja saa avaimet käteen kiinteistön luovutustilanteessa. Mitä jos kiinteistö olisi tavallista paremmin varustettu, nimittäin hyvin järjestetyllä huoltokirjalla?

Lue lisää

Kiinteistötiedot kuuluvat kiinteistölle – miksi ne ovat usein hukassa?

Lähdin kirjoittamaan tätä blogia, koska kuulen liian usein turhautuneita kommentteja kiinteistöalan heikosta tiedonkulusta. Kiinteistöalalla on paljon tehtävää, jotta tieto olisi aina siellä, missä sitä tarvitaan. Liian usein ollaan tilanteessa, että kiinteistötiedot ovat jakautuneena eri tahoille ja kokonaiskäsitystä ei ole kenelläkään.

Lue lisää

Sähköinen huoltokirja tiedolla johtamisen tukena

Ohjelmistot ovat koko ajan isommassa roolissa kaikkialla, missä toimimme. Näin on myös kiinteistöissä. Ohjelmistojen lisäksi monet tekniset laitteet, kuten pumput ja ohjauskeskukset sisältävät elektroniikkaa koko ajan enemmän ja toisaalta elektroniikka tarvitsee ohjelmistoja toimiakseen halutulla tavalla. Tämä kiinteistöjen teknistyminen on johtanut ja johtaa edelleen kiihtyvällä vauhdilla siihen, että kiinteistön ylläpidossa osaaminen ja tieto ovat aina vain suuremmassa roolissa.

Lue lisää

Johda tiedolla

Optima on kehittänyt vuosia kiinteistöille ja kiinteistöjen sidosryhmille digitaalisia palveluita. Havaitsimme toimialan järjestelmien tiedon jakamisen eri sidosryhmien välillä olevan vaikeaa ja ymmärsimme, että tarve digitaalisten palvelujen kehittämiselle oli suuri.

Lue lisää

Sharing is caring – kiinteistöala kehittyy yhteistyöllä

Kiinteistötietojärjestelmien toimittajat käyttävät eri tietomalleja, tieto siiloutuu ja on hajallaan eri toimijoiden välillä, jolloin aitoa vuorovaikutusta on vaikea muodostaa. Jotta alalla tapahtuisi aidosti kehitystä, asenteiden tulisi kehittyä entisestään yhteistyömalleja rakentavaan ja rajapintoihin myönteisesti suhtautuvaan suuntaan.

Lue lisää