Energiatehokkuus on riski ja mahdollisuus

Ilmastonmuutoksen eteneminen on tuonut painetta kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen lainsäädännön kiristyneinä vaatimuksina. Energiatehokkuuden parantaminen onkin ensisijainen väline ilmastonmuutoksen torjumisessa kiinteistöalalla. Energiatehokkuutta parantavia investointeja suunniteltaessa on arvioitava myös tuottoa, joka energiansäästön nimissä tehdyistä investoinneista saadaan elinkaaren aikana.

Energiatehokkuuden nimissä tehdään monenlaisia energiaremontteja. Kiinteistön olosuhteet voivat muuttua hyvinkin voimakkaasti remontin seurauksena. Olosuhteet voivat muuttua osin haluttuun suuntaan ja tuoda lyhyellä aikavälillä säästöä energialaskuun. On kuitenkin mahdollista, että olosuhteet esimerkiksi rakenteissa muuttuvat kiinteistön kannalta väärään suuntaan. Tämä voi lyhentää elinkaarta tai tuoda myöhemmin ennakoimattoman investointitarpeen ja tuhota aiemmin saadut säästöt moninkertaisesti. Sisäilman heikkenevä laatu on monesti indikaattori ongelmista.

Energiatehokkuutta parannettaessa on tärkeä tehdä kattava arviointi, miten suunniteltu remontti muuttaa kiinteistön olosuhteita. Osa remonteista on riskeiltään vähäisiä. Riskit esimerkiksi sisäilmaongelmille kasvavat silloin, jos remontin myötä kiinteistölle suositeltu paine-ero jostain syystä poikkeaa määritetyistä raja-arvoista. Olosuhteiden seuranta kannattaa aloittaa osana kiinteistöolosuhteiden muutosta joskus jo ennen energiaremonttia.

Kiinteistön taloteknisiä ratkaisuja säädettäessä on tärkeää, että kiinteistöä arvioidaan kokonaisuutena. Optiman ratkaisut auttavat parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja pienentämään omalta osalta ilmastokuormitusta. Optima Talotekniikka tarjoaa kattavasti LVISA -palveluita ammattitaitoisen kumppaniverkostonsa kanssa. Meille on tärkeää, että niin energiaremontissa kuin muissakin talotekniikkaa koskevissa hankkeissa saavutetaan asetetut tavoitteet myös pitkällä aikavälillä. Lupaukset nopeista ja isoista säästöistä osoittautuvat usein katteettomiksi, kun asioita tarkasteltaessa huomioidaan asiakkaalle jääviä riskejä rehellisesti.

Kiinteistöjen anturoinnit ovat yleistyneet voimakkaasti. Tällä hetkellä moni kiinteistötoimija miettii, mihin ja miten olosuhdedataa tulisi hyödyntää. Optima on kehittänyt sähköistä House Optima® -huoltokirjaa vuosien ajan. Palvelumme kehittyy koko ajan ja seuraavat askeleet otetaan reaaliaikaisen huoltokirjan suuntaan. Optiman ratkaisun avulla kerätystä datasta saadaan arvoa, kun olosuhdetietoja voidaan käyttää mm. energiatehokkuuden parantamiseen.

Energiatehokkuuden parantaminen on tavoiteltava asia. Kiinteistöjen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä voidaan kuitenkin pienentää vain silloin, kun energiaremontti ei johda yllättäviin remontteihin ja sen myötä kasvavaan ilmaston kuormittamiseen. Osaoptimointi ei pitkällä aikavälillä toimi tässäkään asiassa, kun asioita tarkastellaan ammattitaidolla tosiasiat tunnustaen. Optima hyödyntää kiinteistöautomaation antamia mahdollisuuksia maksimaalisesti oikeiden ratkaisujen tekemisessä.

Energiatehokkuuden ohella on tärkeä huolehtia, että kiinteistön olosuhteet säilyvät asumisen ja kiinteistössä olemisen kannalta terveellisinä. Ensimmäinen askel tätä kohti on mitattu olosuhdetieto. Mitatun tiedon pohjalta tehdyt lämmön ja ilmanvaihdon säädöt ovat hyvä lähtökohta kestävään energiansäästöön. Jatkuva seuranta eri olosuhdetiedoista, kuten lämpö, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi (CO2) ja VOC auttaa tekemään oikeita päätöksiä myös kiinteistön elinkaarikustannusten ja ihmisten terveyden kannalta.

Etsitäänkö teilläkin tällä hetkellä ratkaisuja kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi? Olethan yhteydessä, jatkan mielelläni keskustelua aiheesta.

Heikki Kalliokoski Optima

Heikki Kalliokoski
Palvelupäällikkö
Optima Talotekniikka