IoT tulee, oletko valmis?

Internet of Things (IoT) eli esineiden internet mahdollistaa monien eri toimialojen muutoksen tällä hetkellä nopeasti. Sen hyödyntäminen optimoi yritysten toimintaa ja prosesseja sekä luo kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Myös kiinteistöjen ympärillä IoT:n potentiaali on valtava ja sen tuottamaa dataa voidaan hyödyntää monipuolisesti.  

IoT:lla tarkoitetaan fyysisten esineiden, palvelujen, ohjelmistojen ja järjestelmien liittämistä yhteen internetin avulla. Kiinteistöissä se voi tarkoittaa esimerkiksi täysin langattomia, etäluettavia vesimittareita tai muun muassa sisäilman lämpöä, kosteutta ja ilmanlaatua mittaavia antureita. Kiinteistöihin liittyvä mitattava data muuttaa elinympäristöjämme vauhdilla älykkäitä ratkaisuja hyödyntäväksi. Tulevaisuuskuvat ennakoivista ja automaattisista, IoT-ratkaisuja hyödyntävistä toiminnoista voivat tuntua lennokkailta, mutta ovat totta arjessamme hyvin todennäköisesti nopeammin kuin uskommekaan.

Jotta IoT:sta on todellista hyötyä, on ensisijaista ymmärtää kiinteistön käyttäjien tarpeita ja vastata niihin. Tuottamalla tarpeeseen vastaavaa, kerättyyn dataan perustuvaa analysoitua tietoa, voidaan kiinteistöä niin liiketoiminta- kuin elinympäristönä parantaa. Esimerkiksi ilmanlaatua mittaavalla monitoimianturilla saadaan automatisoidusti tarkkaa tietoa ja sitä voidaan hyödyntää asiakkaan tarpeen mukaan muun muassa kiinteistön korjaus- ja huoltotarpeiden ennakoinnissa.

Kiinteistöympäristö on siten voimakkaasti digitalisoitumassa. Monet digitaaliset ratkaisut ovat kustannuksiltaan ja käytettävyydeltään saavuttamassa tasoa, jossa niiden massakäyttö tulee mahdolliseksi. Ihmiset ovat entistä tietoisempia elinympäristöstään ja kiinteistöjen rakennuttajat sekä omistajat entistä kiinnostuneempia kiinteistön hyvinvointia edistävistä ratkaisuista. IoT-ratkaisuilla kerättyä ja analysoitua tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin kiinteistöön liittyvän toiminnan johtamisessa.

IoT tai tarkemmin IoB (Internet of Buildings) tulee (ja lujaa), oletko valmis? Itseasiassa se on jo täällä, ja olemme kehityksessä mukana. Voimme liittää olemassa olevaan helppokäyttöiseen House Optima® -pilvipalveluumme IoT-ratkaisuja niin, että asiakas saa palvelunsa käyttöön helposti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisumme täydentävät palvelukokonaisuuttamme merkittävästi ja ne ovat herättäneet jo tässä vaiheessa mukavasti kiinnostusta. Tulevaisuuden kiinteistö on älykäs – olemme mukana luomassa sitä.

Jouni Göös
Liiketoimintajohtaja
Optima ICT-palvelut