Joko kiinteistötieto tuo sinulle säästöjä?

Kiinteistöt ovat arvokasta omaisuutta, joista huolehtimalla ja oikeita ratkaisuja tekemällä vaikutetaan niiden arvon säilymiseen, elinkaarikustannuksiin, turvallisuuteen ja asumis- ja käyttömukavuuteen. Mittarit ja järjestelmät tuottavat arvokasta tietoa kiinteistön asioista päättäville. Kulutuslukemia ja olosuhteita seuraamalla voidaan vaikuttaa helposti kustannuksiin, joten kiinteistötiedon avulla voidaan säästää rahaa. On siis hyvin perusteltua hyödyntää nykyaikaisia laitteita kiinteistön mittaukseen ja valvontaan. 

Moderni kiinteistön tietojärjestelmä voi antaa näkyvyyden siihen, mitä kiinteistössä tapahtuu. Kun kiinteistössä valvotaan esimerkiksi järjestelmien toimintaa, liikkumista tai veden ja energian kulutusta, voidaan päätöksiä tehdä mitatun tiedon pohjalta tehokkaasti, järjestelmällisesti ja oikeaan tietoon perustuen. 

Mittaustiedon tulkinnassa kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden apua. Asiantuntija voi suositella mittaustiedon perusteella toimenpiteitä, joiden avulla voidaan karsia kustannuksia tai kehittää toimintaa. 

Useissa kiinteistöissä on käytössä nykyaikaisia ratkaisuja, joiden hyödyntäminen vaatii välillä merkittävää teknistä erityisosaamista. Esimerkiksi automaatiolaitteen datan tulkinta voi olla haasteellista tai mitattua tietoa ei päästä näkemään helposti ja nopeasti. Joskus tietoa tarvitsevat henkilöt eivät yksinkertaisesti saa tarvitsemaansa tietoa käsiinsä. Ja kun mitattua tietoa ei saada käyttöön helposti, ei siitä voi tällöin olla hyötyä.

Pohdin taannoin blogissa tiedon jakamiseen liittyviä haasteita, joita toimialalla esiintyy. Useissa kiinteistöissä tieto on hajallaan tai sitä katoaa eri toimijoiden välillä ja tiedonjakaminen eri sidosryhmien kesken on usein haastavaa. Vaikka IoT-laitteet tuottaisivatkin kiinteistöistä paljon dataa, ei ajantasainen tieto aina saavuta oikeita ihmisiä. Oikea tieto on oleellisen tärkeää päätöksenteossa, jotta kiinteistöä voitaisiin hoitaa oikein ja johtaa tiedolla. Voit lukea tuon blogikirjoituksen täältä

Kiinteistöissä ja niiden sidosryhmillä on monenlaisia tarpeita kiinteistön kehittämisen suhteen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi arvon säilyttäminen, asumismukavuus, turvallisuus ja matalat elinkaarikustannukset. Näiden osin keskenään ristiriitaistenkin tavoitteiden hallinnointi vaatii sidosryhmiltä tietoon pohjautuvaa optimointia, jotta yksittäinen asiakokonaisuus ei painotu liikaa ja aiheuta vahinkoa toisesta näkökulmasta.

Kiinteistöissä on jatkuva tarve edullisille ratkaisuille. Näitä ratkaisuja on otettu viime vuosina käyttöön yksittäisten asiakokonaisuuksien hoitamiseen erillisinä pilvipalveluina.  Havaitsimme jo vuosia sitten tarpeen yhdistää nämä palvelut älykkäästi ja kustannustehokkaasti toisiinsa. Uudet käyttöönotetut palvelut tulee yhdistää kiinteistöautomaatioon saumattomasti, jotta käyttöönotetuista ratkaisuista saadaan mahdollisimman hyvä hyöty. Tämä mahdollistaa kiinteistön seuraamisen ja ohjaamisen kokonaisuutena. Optima julkaisee kesän 2020 jälkeen palveluita, joilla vastaamme muun muassa edellä esitettyihin tarpeisiin.   

Seuraamme kiinteistöjen ja niiden sidosryhmien tarpeita hyvin läheltä Optima Kiinteistöpalveluissa. Meillä on talotekniikan ja kiinteistöhuollon käytännön tiedon ja osaamisen lisäksi myös vahvaa ohjelmistojen ja elektroniikan suunnitteluosaamista, joka näkyy muun muassa kiinteistöille toteuttamissamme turvatekniikan ja ohjelmistopalveluiden ratkaisuissa. 

Joko kiinteistötieto tuo sinulle säästöjä? Kerromme uusista palveluistamme lisää seuraavissa blogeissamme ja tuotejulkaisuissamme. Voit luonnollisesti olla yhteydessä meihin jo ennen tätäkin. Keskustelemme mielellämme kanssasi tiedolla johtamiseen, talotekniikkaan, kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvistä asioista. 

Toivotan hyvää juhannusta ja mukavaa kesää työntekijöillemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä muille sidosryhmille!

Sauli Kiuru
Toimitusjohtaja
Optima Group Oy