Kiinteistöala ansaitsee avoimet rajapinnat

Kynä ja paperi ovat tuttuja meille kaikille. Kommunikoinnin apuvälineinä ne ovat usein aivan verrattomia. Moni tuskailee sitä, että käsin ei enää oikeastaan kirjoiteta. Ei lähetetä kirjeitä ja kortteja kuulumisten välittämiseen. Ei, vaikka niitä olisi niin mukava saada. Viestit läheisillekin kulkevat digitaalisina, lähes reaaliajassa.

Maailma ympärillämme siis muuttuu. Digitaalinen murros on lopulta tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa. Muutosnopeus on kiihtynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eri toimialoilla digitalisaatio on aivan eri vaiheissa. Kiinteistöala on toimialan luonteen vuoksi ollut hidas digitalisoinnissa. Investoinnit on tehty kestämään ’isältä pojalle’ ja päivityksiä tekniikkaan tehdään harvoin, jos koskaan.

Teollisuudessa tehokkuus on ollut jo pitkään kilpailukyvyn edellytys. Tämä on puolestaan vaikuttanut siihen, että datalla ja siitä jalostetulla tiedolla on ollut luonnollinen ja merkittävä rooli osana kilpailukykyä. Jatkuva parantaminen ja tehostumisen tarve ovat kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta keskeisiä tarpeita. Se mikä on ollut jo pitkään teollisuudessa tuttua ja normaalia, on uutta ja ihmeellistä monille palvelualan yhtiöille. Ja tottahan toimialaerot säilyvät jatkossakin. Kiinteistöalan kehitys on jatkossakin tälle alalle ominaista ja harkitsevaa.

Tiedolla johtaminen on meille Optimalla tärkeä teema. Autamme kiinteistöjen sidosryhmiä tiedolla johtamisessa. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ajatellen asiakkaan liiketoiminnan ja sen prosessien tehokkuutta. Prosessiajattelu ja tiedon tehokas käyttö liiketoiminnassa ei ole ollut kiinteistöalalle kovin tyypillistä. Osaltaan tähän on vaikuttanut alan muutosnopeus. Toimialan järjestelmissä on poikkeuksellisen heikko integroitavuus. Tämä on yllättänyt monet alan ulkopuolelta tulleet. Muutosvastarinta tiedon vapaan liikkuvuuden osalta on ollut alalla kova. Asiakkaalla ei ole ollut toimittajien mielestä oikeutta päättää datansa käytöstä, ei ainakaan ilman rangaistusmaksuja.

En nyt väitä, että kaikki järjestelmätoimittajat toimivat noin. Tämä edellä kuvattu datan ja tiedon panttaaminen on kuitenkin arkipäivää kiinteistöalalla. Datan panttaaminen on mahdollista, kun alalla ei ole standardina moderni ajattelu avoimista rajapinnoista. Optima haluaa näyttää toimialalla esimerkkiä ja on valmis avaamaan rajapinnat aina asiakkaan tarpeen mukaan. Avoimet rajapinnat pienentävät asiakkaan riskiä, kun toimittajan voi oikeasti vaihtaa tarvittaessa helpostikin. Tulevaisuuden voittajat huolehtivat datan helposta mutta tietoturvallisesta liikkuvuudesta. Järjestelmätoimittajat tulevat jakautumaan tässä voimakkaasti. Optiman teknologia mahdollistaa asiakkaalle sujuvuutta liiketoimintaan myös integraatioiden osalta.

Kiinteistöalan digitalisoituminen mahdollistaa tehokkaamman elinkaarikustannusten hallinnan. Tämä edellyttää järjestelmätoimittajilta rohkeutta rakentaa avoimia rajapintoja. Oma veikkaukseni on, että alalle jää keskipitkällä aikavälillä toimijat, joilla on avoimet rajapinnat. Näille yrityksille on yhteistä, että ne kunnioittavat asiakkaitaan ja heidän oikeuttaan omaan liiketoimintatietoonsa.

Tehdään yhdessä kiinteistöalasta modernimpi. Tämä auttaa myös rekrytoimaan alalle parhaita tekijöitä. Tarvitsemme Suomen kansallisvarallisuudesta huolehtimiseen parhaat tekijät!

Sauli Kiuru
Toimitusjohtaja
Optima Group Oy