Sharing is caring – kiinteistöala kehittyy yhteistyöllä

Rakennuttajan velvollisuuteen kuuluu määrittää luovutusvaiheessa kiinteistön, rakenteiden ja laitteiden asianmukaiseen ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät ja huoltotoimenpiteet. Näiden pohjalta kiinteistölle laaditaan huolto-ohjelma, joka tallennetaan huoltokirjalle.

Kun tiedot tallennetaan keskitetysti yhteen paikkaan sähköiselle huoltokirjalle kiinteistön alkumetreiltä asti, kiinteistön huoltohistoria ja dokumentit ovat ajan tasalla ja tieto on suhteellisen aukotonta koko kiinteistön elinkaaren ajan. Tällöin arvio esimerkiksi laitteiden kunnosta ja huoltotarpeista pohjautuu tietoon eikä ”mututuntumaan”.

Kiinteistöjen hyvä huoltaminen ja hallinnointi rakentuukin tänä päivänä järjestelmien ympärille. Tyypillisessä tilanteessa kiinteistön huoltoyhtiöllä on käytössä oma järjestelmä ja huollon toiminnasta halutaan tehtäväkuittaukset asiakkaan järjestelmään. Tietoa siis tallennetaan ja sitä hyödynnetään useassa eri järjestelmässä.

Käyttäjäystävällisyyden näkökulmasta on tärkeää, että tieto liikkuu ja siirtyy taholta toiselle vaivattomasti.  Alan toimijoilla on paljon erilaisia huoltokirjoja, eivätkä järjestelmät kaikilta osin pysty toimimaan tiedonjako-alustana palvellen kiinteistön ja sitä ympäröivien toimijoiden tarpeita.

Haaste muodostuu nykyään pitkälti siitä, että järjestelmätoimittajat käyttävät eri tietomalleja. Tieto siiloutuu ja on hajallaan eri toimijoiden välillä, jolloin aitoa vuorovaikutusta on vaikea muodostaa. Kysymys tietomallin yhtenäistämisen edistämiseksi on haastava, mutta tärkeä.

Jotta alalla tapahtuisi aidosti kehitystä, järjestelmätoimittajien tulisi kehittää rajapintoja. Ennen kaikkea asenteiden tulisi kehittyä käyttäjien ja kehittäjien keskuudessa yhteistyömalleja rakentavaan ja rajapintoihin myönteisesti suhtautuvaan suuntaan. Tämä teema onkin ollut paljon pinnalla viime vuosina ja olen ilokseni saanut huomata, että asenteet ovat jo muuttuneet. On kuitenkin korkea aika siirtyä ajatuksista ja asenteista tekoihin.

Sanotaan, että ainoa pysyvä asia on muutos. Uskon, että se pätee myös tässä kohtaa. Mutta kuka sen muutoksen tekee? Uskaltaisin väittää, että ennemmin tai myöhemmin asiakkaat tulevat siirtymään niihin ohjelmistotuottajiin, jotka työskentelevät yhtenäisen tietomallin eteen. Ajattelen, että tässä pelissä voittajia ovat ne, jotka pelaavat yhdessä muiden kanssa. Sharing is caring.

Me Optimalla emme pyri olemaan maailman parhaita kaikessa. Yksi vahvuuksistamme on, että olemme valmiita keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä muiden alalla toimivien kanssa, jotka ovat tai haluavat olla maailman parhaita jossain sellaisessa mitä meillä ei ole. Siirrytään sanoista tekoihin yhdessä.

Anniina Sääskilahti
Liiketoimintajohtaja
Optima Solutions Oy