Laadukas kiinteistöhuolto rakentuu vahvasta osaamisesta ja palveluiden läpinäkyvyydestä

Kiinteistöpalveluhenkilöstön osaamisen monipuolisuus punnitaan talvikauden kovilla pakkasilla ja lumikuorman kasvaessa nopeasti

Kun talvikausi yllättää, huomataan viimeistään aurauksen tultua ajankohtaiseksi, kuinka tärkeää työtä kiinteistöhuoltoyhtiöt todella tekevät. Tällöin punnitaan kiinteistöhuoltoyhtiöiden todellinen osaaminen, kun talvityöt ja juoksevat huoltotehtävät pitää mahduttaa kalenteriin mahdollisimman pienillä häiriöillä. Jotta kiinteistöhuolto kykenee palvelemaan asiakkaitaan laadukkaasti myös kiireisimpinä aikoina, vaatii työn suunnittelu ja tekeminen varmaa johtamista sekä hyvää tilannetajua.

Henkilöstön jatkuva kouluttaminen sekä laaja osaaminen takaavat parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen

Onnistuakseen asiakaspalvelussa kiinteistöpalveluyritykset tarvitsevat oma-aloitteisia ja osaavia työntekijöitä kiinteistöjen päivittäisistä tehtävistä huolehtimiseen.

Optima Kiinteistöpalvelut panostaa vahvasti henkilöstönsä kouluttamiseen ja korkealaatuiseen tekniseen osaamiseen, mikä takaa laadultaan tasokkaan palvelun. Talotekniikan kokonaisvaltainen hallinta on Optiman palvelujen lähtökohta ja perusta. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta ja päivitettyä kiinteistöjen ja kiinteistöteknologian osaamista ja reagoida havaittuihin ongelmatilanteisiin mahdollisimman nopeasti. Henkilöstön kattava osaaminen sekä palvelutarjonta mahdollistavat palvelujen keskittäminen Optimalle. Laaja-alaisesti osaavan palvelutarjoajan käyttäminen vähentää turhia käyntejä ja tuo tätä kautta säästöjä.

Läpinäkyvää palvelua

Hyvä ja laadukas kiinteistöhuolto tarjoaa aina läpinäkyvää palvelua. Tämän vuoksi Optimalle on ollut koko historian ajan tärkeää toiminnan läpinäkyvyys asiakkaalle. Haluamme rakentaa avoimuuteen perustuvia asiakassuhteita ja tarjoamme asiakkaillemme pääsyn esimerkiksi kiinteistöjen huoltotietoihin aina ajasta ja paikasta riippumatta. Jo tarjousprosessista lähtien asiakas saa perusteellisen ja selkeän erittelyn palvelujen eri yksityiskohdista ja pystyy tekemään myös tarvittavia lisähankintoja kiinteistön todellisen tarpeen ja tiedon pohjalta. Kun asiakkaamme on perillä palveluistamme kokonaisuutena, on meillä kiinteistöhuoltoyhtiönä mahdollisuus palvella asiakkaitamme aidon asiakastarpeen perusteella.

Vastuullinen toiminta houkuttelee parhaita tekijöitä

Läpinäkyvä toiminta, henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja hyvä tiimihenki houkuttelevat parasta osaamista Optimalle. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme ympäristö, jossa ammatillinen kasvu voi jatkua läpi pitkän työuran. Optiman palvelut ja tuotteet kehitetään sellaisiksi, joita jokaisen työntekijämme on helppo suositella. Luottamus yrityksen arvoihin, läpinäkyvyys toiminnassa niin asiakkaalle kuin työntekijöille sekä jatkuva kehittäminen, ovat Optiman jokapäiväisen toiminnan perustuskiviä.

Heräsikö kiinnostuksesi? Ota yhteyttä ja kerromme palveluistamme mielellämme lisää.