”Optima on arvojohdettu yritys”

Otsikon lausetta käytämme usein asiakas- ja sidosryhmäkohtaamisissa. Onko se sanahelinää vai aito lupaus, jonka takana seisomme? Keskustelu yritysten arvoista on käynyt viime vuosina vilkkaana. Erityisesti vastuullisuutta korostetaan yritysten markkinointiviestinnässä ja juhlapuheissa. Miten huolehditaan siitä, että arvoista puhuminen ei jäisi vain korulauseiksi ja vastuullisuus vähemmän vastuullisen toiminnan viherpesuksi? Mitä tarkoittaa käytännössä, kun yritys on arvojohdettu?

Me optimalaiset ajattelemme, että yrityksen arvot ovat yrityksen kivijalka, jonka päälle kaikki toiminta perustuu. Ilman yhteisesti hyväksyttyä arvopohjaa on vaikea rakentaa kestävää liiketoimintaa. Kestävä ja kannattava liiketoiminta taas luo hyvää koko yhteiskunnalle verotulojen ja työpaikkojen muodossa.

Optiman toiminta laajentui vuonna 2014 liiketoimintakaupan seurauksena kiinteistöhuollosta ohjelmistoratkaisuihin ja turvatekniikan palveluihin. Olimme uuden tilanteen edessä, kun pieni yhtiö otti ison kehitysaskeleen. Ennen kuin aloimme tarkemmin pohtimaan, mitä Optimasta tulee isona, keskustelimme lukemattomia kertoja sekä avainhenkilöiden että koko henkilöstön kesken siitä, mitkä asiat ovat meille henkilökohtaisesti tärkeitä ja millaisena yrityksenä haluamme näyttäytyä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme suuntaan. Erityisesti keskustelimme siitä, miten arvojen tulee näkyä meidän jokaisen optimalaisen päivittäisessä toiminnassa ja johtamisessa. Tämän noin kaksi vuotta kestäneen prosessin myötä muotoutuivat Optiman arvot: asiakkaan ilahduttaminen, yhdessä kasvaminen, jatkuva parantaminen sekä tahto tehdä ja onnistua. Tarkempi kuvaus arvoistamme löytyy täältä.

Olen henkilökohtaisesti todella ylpeä arvoistamme ja seison jokaisen kirjoitetun sanan takana. Olen niin vakuuttunut niistä, että voisin kirjoittaa aiheesta useammankin blogikirjoituksen. Se, että yksittäinen johtoryhmän jäsen on innostunut yrityksensä arvoista, ei kylläkään tarkoita vielä sitä,  että jokainen henkilö organisaatiossa olisi sisäistänyt tai edes muistaisi arvoja, vaikka jokainen optimalainen on ne työsopimuksensa liitteenä allekirjoittanut.

Olen sitä mieltä, että arvojen sanamuotoja ei tarvitse edes muistaa, kunhan ne heijastuvat meidän jokapäiväisessä toiminnassamme, ovat meidän ja yhtiön DNA:ssa. Arvot näkyvät etupäässä yrityskulttuurissamme: niissä arjen pienissä teoissa ja päätöksissä, miten kohtelemme asiakkaitamme ja toisiamme, millaisella asenteella teemme töitä. Arvot ohjaavat myös ristiriitatilanteissa. Aina päätökset eivät välttämättä ole lyhyellä aikavälillä taloudellisesti edullisia, mutta silloinkin on tärkeää toimia arvojen mukaisesti ja luottaa siihen, että arvojen mukaisella toiminnalla on positiivisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä.  

Lopuksi haluan nostaa yhden arvoistamme tarkempaan valaisuun. Se on yhdessä kasvaminen. Tämä arvo näkyy muun muassa siinä, millaisia rekrytointeja pyrimme tekemään. Olemme jo vuosia sitten todenneet rekrytoidessamme, että kasvun toteuttamiseen tahdomme tiimiin mukaan toimialan parhaat työntekijät tai sellaisiksi haluavat. Parhaat työntekijät voivat muodostaa ylivertaisen tiimin palvelemaan asiakasta. Parhaat työntekijät eivät tarkoita yhdessä kasvamisen näkökulmasta parhaita yksilöitä, vaan heitä, jotka kykenevät tuomaan omalla persoonallisella otteellaan osaamisensa ja taitonsa koko tiimin ja yhteisön hyväksi. Lopulta kyse on siitä, kanavoituuko arvojemme mukainen toiminta sellaiseksi asiakaskokemukseksi, joka kantaa toimintaamme nyt ja jatkossa.

Tuomo Haukkala

Talousjohtaja
Optima Group Oy