Tilamuutokset vaativat laajaa osaamista

Tilamuutoksella tarkoitetaan saneerausta, joka palvelee kiinteistön omistajan ja tilojen käyttäjän tulevia tarpeita. Tilamuutoksista päätetään sopimuksella yleisimmin monivuotisen vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä, kun tiloissa vaihtuu vuokralaiset.  Saneerauksia tehdään tyypillisesti liike- ja toimistotiloihin. Lisäksi niitä tehdään julkisiin tiloihin ja teollisuuden tarpeisiin. Tilamuutos tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vanhan kivijalkamyymälän tai baarin tilalle tehdään ruokaravintola. Muutostyö voi käsittää LVISAK –töiden lisäksi monimuotoisia rakennustöitä.

Lue lisää