Talotekniikka ympärillämme

Talotekniikka vaikuttaa ihmisten elin- ja toimintaympäristöön merkittävällä tavalla. Vaikka talotekniikka terminä voi tuntua kaukaiselta, se vaikuttaa todellisuudessa meitä ympäröiviin olosuhteisiin kaikissa kiinteistöissä ja tiloissa, joissa vietämme aikaa. Hyvät sisäolosuhteet tai kiinteistön energiatehokkuus eivät ole itsestäänselvyyksiä – huolellisella taloteknisellä suunnittelulla ja ratkaisuilla toimiva ympäristö voidaan kuitenkin luoda. 

Talotekniikalla tarkoitetaan kiinteistön ja sen tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuutta. Se sisältää sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa työtä, jolla kiinteistön tilojen viihtyisyyteen sekä käyttömukavuuteen voidaan vaikuttaa: teknologian avulla suunnitellaan ja rakennetaan toimivia ja terveellisiä asuin- ja työympäristöjä. Talotekniikka kattaa myös kiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset. Talotekniikalla tuotetaan siten kiinteistöön ja sen tiloihin hallitut olosuhteet – keskeinen osan tästä muodostavat LVI- ja sähkötekniikka. 

Talotekniset palvelut ja taloautomatiikka ovat olennainen osa kattavaa kiinteistöhuoltoa ja kiinteistön kunnossapitoa. Optima Talotekniikka tarjoaa sähkö- ja putkityöt sekä niihin liittyvät huoltopalvelut niin taloyhtiöille kuin liikekiinteistöille. Kiinteistön huollon ja ylläpidon asiantuntevat LVIS-työt sekä taloautomatiikka ovat osa laajaa palvelutarjontaamme kiinteistöhuollon kerta- ja sopimustöiden lisäksi – kaikki palvelut saa saman katon alta. 

Optima Kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtajana ja sähkötöiden johtajana teknisen osaamisen kouluttaminen muille työntekijöille on tärkeä osa työtäni. Lähes 15 vuoden työkokemus teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyöstä on antanut laajan tietämyksen teknisistä ratkaisuista ja nykyisessä tehtävässäni hyödynnän osaamistani tuomalla erilaista  näkökulmaa tekniseen kiinteistöhuoltoon.

Asiakas on Optimalla aina keskiössä ja kehitämme toimintaamme herkästi asiakkaan tarpeita kuunnellen. Talotekninen osaaminen yrityksessämme on korkealla tasolla ja asiantuntijaroolissa toimiminen kasvattaa osuuttaan toiminnassamme jatkuvasti. Kehitämme säätölaitehuolto- ja mittauspalveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Etsimme tälläkin hetkellä uusia kohteita – onko sinun asuin- tai työympäristössä jokin tekijä, joihin kaipaisit asiantuntijan näkökulmaa?

Miikka Paavola

Miikka Paavola
Sähkötöiden johtaja
Optima Talotekniikka