Tilamuutokset vaativat laajaa osaamista

Tilamuutoksella tarkoitetaan saneerausta, joka palvelee kiinteistön omistajan ja tilojen käyttäjän tulevia tarpeita. Tilamuutoksista päätetään sopimuksella yleisimmin monivuotisen vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä, kun tiloissa vaihtuu vuokralaiset.  Saneerauksia tehdään tyypillisesti liike- ja toimistotiloihin. Lisäksi niitä tehdään julkisiin tiloihin ja teollisuuden tarpeisiin. Tilamuutos tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vanhan kivijalkamyymälän tai baarin tilalle tehdään ruokaravintola. Muutostyö voi käsittää LVISAK –töiden lisäksi monimuotoisia rakennustöitä.

Liiketilat tyypillisiä saneerauskohteita

Saneeraukset toteutetaan aina kohteen yksilölliset tarpeet huomioiden. Siksi niiden tekijältä vaaditaan vahvaa asiantuntijuutta sekä kykyä hahmottaa useiden eri toimijoiden erityisvaatimuksia esimerkiksi tilojen käyttöturvallisuuteen liittyen. Ilmanvaihdon osalta ravintoloihin tehdään esimerkiksi erityisiä rasvailmanvaihtokanavia. Nämä kanavat pitävät huolen, että ilmanvaihtoverkostossa liikkuva paloherkkä rasva ei aiheuta katastrofia kiinteistössä, jos rasva syttyy palamaan.

Optima tekee jatkuvasti ravintolatilojen saneerauksia, joista esimerkkinä voidaan mainita Hartwallille rakennetut baari- ja lounasravintolatilat. Näiden lisäksi teemme muun muassa liiketiloja ja toimistotiloja. Tiloissa on aina erityistarpeita. Myymälätiloissa ja teollisuudessa on esimerkiksi korostunut merkitys valaistuksella, kertoo liiketoimintajohtaja Kalliokoski.


Optima on tottunut työskentelemään joustavasti asiakaslähtöisellä toimintamallilla ja tarjoamme asiakkaalle mielellään kokonaispaketin

Vanhoissa, jo pidempään palvelleissa tiloissa laitemitoitukset ovat usein virheelliset, johtuen muutoksista talotekniikassa, keittiölaitteissa tai Saneerauksia toteutetaan käytännössä hyvin monilla erilaisilla tavoilla.  Joskus asiakkaalla on jo valmiina perusteelliset erikoissuunnitelmat. Tällöin arkkitehti on tehnyt jo valmiiksi peruskuvat, joiden pohjalle sisustusarkkitehti on taas puolestaan rakentanut sijoittelusuunnitelman kalusteista ja tiskeistä. Tämän erikoissuunnitelman pohjalta voidaan käynnistää varsinainen projektin erikoissuunnittelu ja tehdä erikoiskuvat, jossa huomioidaan esimerkiksi sähkön osalta myymälävalaistustarpeet ja LVIAK-suunnitelmiin asiakkaan tarpeet. Kun erikoiskuvat ovat valmiit, voi projektikonsultti tai projektipäällikkö valmistaa tarjouspyyntömateriaalit, joista selviää mm. se, milloin hinnat tulee jättää ja millä tavalla sekä millaisia suunnitelmia tarjouspyyntöön tulee sisällyttää.  Lopulta tarjouspyyntömateriaaleista tehdään virallinen tarjouspyyntö ja julkaistaan tarjouskysely. Optima osallistuu mielellään erilaisiin tarjouskilpailuihin ja pystyy hyvin usein tarjoamaan kilpailukykyisen kokonaisratkaisun asiakkaalle.

Aina kohteista ei ole saatavilla lainkaan varsinaisia erikoissuunnitelmia. Näissä tilanteissa kohteen saneeraustarpeista on tehty yleensä listat, joissa käyttäjä kertoo, mitä laitteita tilaan on tulossa ja mihin ne halutaan sijoittaa. Tällöin Optima hoitaa käytännössä suunnittelun, kertoo Kalliokoski.

Optimalla on myös kattavat huoltopalvelut, jolloin asiakas ei jää projektin jälkeen asioiden kanssa yksin. Tarjoamme mielellään palveluamme myös projektin jälkeen niin, että asiakas voi aina keskittyä omaan ydintoimintaansa häiriöttä.