Takkuileeko tiedonkulku projekteissa? Valitse oikeanlainen projektinhallintatyökalu!

Projekteissa hyörii mukana useita ihmisiä ja elämä projektien ympärillä on usein täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Joskus tiedonkulku eri toimijoiden välillä katkeilee ja tärkeätkin asiat saattavat jäädä mainitsematta oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Monet tunnustavat, että heidän yrityksissään tieto voisi kulkea paljon paremminkin. Kun tieto ei kulje, projektit viivästyvät, budjetit ylittyvät ja asiakkaat haistavat vaikeuksia. Ongelmaan on olemassa kuitenkin erinomainen ratkaisu: Projektinhallintatyökalu.

Projektinhallintatyökalun olemassaolon tarkoitus on helpottaa työntekoa ja tehtävien järjestämistä. Oikeanlainen projektityökalu tekee kaikesta helpompaa ja selkeämpää. Voit viedä joitain projekteja maaliin ilman erityisiä digityökalujakin, mutta se sisältää riskejä tiedonkulun, aikataulutuksen ja budjetoinnin onnistumisessa. Tuloksellinen projektinhallinta vaatii tuekseen ketterän projektityökalun.

Aikaa ei kannata tuhlata kuitenkaan vääränlaiseen työkaluun, joka ei tue yrityksenne todellisia tarpeita. Jos sähköinen työkalu tuntuu hidastavan työntekoa, se on kankea tai liian monimutkainen tarpeisiinne, voi olla aiheellista tehdä päivitys tilanteeseen.

Tehokas projektinhallintatyökalu tukee ja ohjaa projektin kaikissa vaiheissa. Projektityökalun avulla suunnittelet, teet tarkan aikataulutuksen, johdat, budjetoit, seuraat ajankäyttöä ja hallitset resursseja. Esimerkiksi House Optima® -järjestelmän avulla työnsuorittaja tietää rakennustyömaalla, mitä häneltä odotetaan ja milloin. Projektinvetäjän ei tarvitse erikseen kysellä ihmisten ja asioiden perään, sillä hän voi olla varma, että työnsuorittajat tietävät tehtävälistansa.

Projektinhallinta onnistuu myös mobiililaitteella paikasta riippumatta. Projektinvetäjä pystyy House Optima® monihankeympäristössä helposti seuraamaan kokonaisuutta sekä yksittäisten henkilöiden työkuormaa päällekkäisissä projekteissa. Tiimin kommunikointi on helppoa ja aiheet on myös jaettu relevantteihin keskustelualueisiin, jolloin tieto ei uppoa sähköpostiketjuihin. House Optima® -projektinhallintamoduulin ehdoton vahvuus on myös alihankkijaverkoston saaminen saman työkalun piiriin.

Tietokoneen näytöllä kuva house optima-projektinhallinta näkymästä

Erityisen hyödyllistä projektityökalun käytössä on lisäksi se, että aikataulujen muuttuessa tiedonkulku ei katkea eri henkilöiden välillä. Projektin päätyttyä tiedät, miten se on onnistunut esimerkiksi kustannusarvioiden suhteen, mistä voit oppia ja mitä tehdä eri tavalla seuraavalla kerralla.

Oletko vielä tutustunut House Optima® -järjestelmään, joka on helppokäyttöinen selaimella toimiva projektityökalu? Se sisältää kaikki projektin osa-alueet budjetoinnista viestintään ja työajan seurantaan. Asiat tulevat tehdyiksi oikea-aikaisesti eri tehtävien välillä olevien riippuvuuksien ansiosta.

Kommunikointi ja oikea-aikainen tiedonkulku ovat yrityksissä yleisiä kompastuskiviä, mutta tehokkaan projektityökalun avulla kaikki projektin osa-alueet pysyvät hallinnassa.

Lue, kuinka Mammuttikoti optimoi toimintaansa House Optima®:n avulla!

Mika Hartikka

Aluemyyntipäällikkö
Optima Solutions Oy