House Optima® talousmoduuli on osa sujuvaa prosessia työn suorittamisesta laskutukseen saakka. House Optima® -järjestelmällä voidaan hallita kaksi keskeistä taloushallinnon toimintoa: myyntilaskutus sekä ostolaskujen käsittely. Talous-moduuli voidaan integroida muihin talousjärjestelmiin, kuten pääkirjanpitoon tai pankkiohjelmaan.

TEHOKKUUTTA YRITYKSEN LASKUTUKSEEN

Talousmoduulissa yrityksen laskutus voidaan hoitaa kokonaan tai osittain. Talouden hallinta -moduuli sisältää ostolaskujen vastaanoton ja käsittelyn sekä myyntilaskujen teon. Moduulissa voi vastaanottaa sähköisiä laskuja tai viedä laskuja järjestelmään manuaalisesti. Myyntilaskuihin voidaan muodostaa automaattisesti generoituvia sopimuslaskuja sekä rakentaa manuaalisesti uusia laskuja.

Talousmoduulissa voidaan muodostaa automatisoitu sopimuslaskutus, joka lähettää toistuvat myyntilaskut määritellyn aikavälin mukaan (esim. 1 vk, 1 kk, 3 kk, 6 kk). Laskurivejä voidaan jyvittää edelleen kirjanpitotileille tai laittaa hyväksyttäväksi esimerkiksi liiketoiminnoittain eri hyväksyntäjonoihin. Eri kirjanpitotileille jyvitys mahdollistaa tiedon kannattavista ja kannattamattomista toiminnoista.

Henkilö työskentelee tietokoneella, kuvassa näppäimistöllä olevat kädet sekä hiiri.

MYYNTILASKUTUS

Myyntilaskutuksen osalta talous-moduulissa voi hoitaa sekä yksittäisten työsuoritusten että sopimuslaskujen myyntilaskutuksen. Yksittäisessä myyntilaskussa laskun perustiedot tulevat asiakkaan tiedoista asiakasrekisteristä ja työsuoritusta sekä tarvikkeita koskevat tiedot tulevat tehdyltä työtehtävältä. Laskun liitteeksi muodostuu tarkka kuvaus tehtävän suorituksesta työntekijän kommenteilla varustettuna.

Yrityksillä on usein myös toistuvia, sopimuksiin perustuvia, myyntilaskuja, jotka lähetetään esim. viikoittain, kuukausittain tai kerran vuodessa. Tällaisten myyntilaskujen lähetys on automatisoitu House Optima® -myyntilaskutuksessa. Sopimuslaskut generoituvat automaattisesti haluttuna aikana ja laskun lähettäminen tapahtuu joko manuaalisesti tai automaattisesti. Lähetetyt laskut siirtyvät rajapinnan kautta reaaliaikaisesti kirjanpito-ohjelman myyntireskontraan. Saatavien seuranta ja perintätoimet sekä pääkirjanpitokäsittely tapahtuvat House Optima® -järjestelmään rajapinnan kautta integroidussa taloushallintojärjestelmässä, kuten Netvisor-ohjelmassa.

OSTOLASKUJEN KÄSITTELY

Ostolaskut tulevat House Optima® -järjestelmään sähköisesti verkkolaskuoperaattorin kautta. Myös ostolaskujen manuaalinen lisääminen järjestelmään on tehty helpoksi: ostolaskujen tarkastaja käy läpi laskun perustiedot, lisää tarvittavat kustannuspaikka- ja kirjanpitotilitiedot, minkä jälkeen ostolasku siirtyy hyväksyntäjonoon. Hyväksytty ostolasku siirtyy reaaliaikaisesti rajapinnan kautta kirjanpitojärjestelmän ostoreskontraan, jossa tapahtuu laskujen maksatus ja käsittely pääkirjanpidossa.

SUJUVAT SISÄISET PROSESSIT

Toimiva ja osittain automaattinen laskutus tehostaa työntekoa ja vapauttaa henkilöstön aikaa muihin toimintoihin. Talous-moduulin integrointi muihin House Optima® -järjestelmän moduuleihin varmistaa sujuvan prosessin työn suorittamisesta laskutukseen asti. Esimerkiksi Tehtävien hallintaan integrointi säästää aikaa, helpottaa laskutusta ja vähentää manuaalista työtä. Talouden hallinnan avulla voidaan myös varmistaa, että kaikki työ, myös lisätyöt ja materiaalit, tulee laskutettua.  Laskutusväli ja -tapa tehostuu, mikä vaikuttaa puolestaan yrityksen kassavirtaan. Lue lisää tehtävien hallinnasta.