House Optima® projektinhallinta on helppokäyttöinen selaimella toimiva projektityökalu. Projektinvetäjä pystyy monihankeympäristössä helposti seuraamaan kokonaisuutta sekä yksittäisten henkilöiden työkuormaa päällekkäisissä projekteissa. Projektinhallinnassa saa kokonaiskuvan projektisalkusta ja selkeästä kuormituskalenterista näkee henkilöiden työkuormat. Myös alihankkijaverkosto sekä yhteistyökumppanit voidaan liittää helposti järjestelmän käyttäjiksi.

PROJEKTINHALLINTA KATTAA KAIKKI PROJEKTIN VAIHEET

House Optima® projektinhallinta sisältää kaikki projektin osa-alueet budjetoinnista viestintään ja työajanseurantaan. Projektit tulevat tehdyiksi oikea-aikaisesti eri tehtävien välillä olevien riippuvuuksien ansiosta. Projektinhallinta sisältää selkeän kokonaiskuvan projektisalkusta, joten projektinjohtaja tietää miten projektit etenevät ja esimerkiksi kuormittamattomat työt löytyvät helposti ja turhat viiveet projekteissa vältetään. Myös päivitykset projektiaikataulussa näkyvät kaikille projektiin osallistujille, jolloin tieto siirtyy suorittajille tehokkaasti ja aikatauluennuste päivittyy automaattisesti.

KAIKKI PROJEKTIN TAHOT OSALLISENA

House Optima® projektinhallinnassa kaikki projektissa mukana olevat tahot saadaan saman järjestelmän käyttäjiksi: projektinjohto, työntekijät, yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käyttää järjestelmää, mikä vähentää työtä sekä helpottaa projektin johtamista ja projektiviestintää. Projektissa olevien yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden yhteystiedot päivittyvät järjestelmään reaaliajassa, mikä helpottaa tiedonkulkua ja yhteistyötä.

PROJEKTIJOHDON JA SUORITTAVAN TYÖN TYÖVÄLINE

Projektinhallinta säästää aikaa projektin seurannassa. Kuitattu tehtävä näkyy välittömästi projektipäälliköllä ja kuormituskalenterista näkee henkilöiden työkuormat, jolloin vältetään ali- ja yliresursointi eikä projektin aikataulussa tule yllätyksiä. Järjestelmän avulla työn suorittaja tietää esimerkiksi rakennustyömaalla, mitä häneltä odotetaan ja milloin. Projektinvetäjän ei tarvitse erikseen kysellä ihmisten ja asioiden perään, sillä hän voi olla varma, että työnsuorittajat tietävät tehtävälistansa.

Projektipäällikön aikaa säästää myös etappiaikataulutus. Kokonaiset tehtäväryhmät siirtyvät suunnitellun valmistumis- tai alkamispäivämäärän mukaisesti. Tehtäväkohtainen budjetti varmistaa puolestaan kokonaisbudjetin pitävyyden ja myös suorittava henkilö tietää paljonko budjetista käytettävissä.