House Optima® tehtävien hallinnan avulla työtehtäviä organisoidaan helposti. Tehtävien hallinnassa voidaan kohdistaa työntekijöille tehtäviä automaattisesti tai manuaalisesti, muodostaa tehtäväjonoja sekä seurata niiden edistymistä. Tehtävät voi integroida Tikettijärjestelmään, jolloin työtehtävän suorittamisesta lähtee automaattisesti myös viesti asiakkaalle. Valmiiksi kuitatut työtehtävät voi siirtää suoraan laskutukseen ja niitä voi myös tarkastella jälkikäteen. Tehtävät-moduuli sisältää myös työajanseurannan ja työaikakirjauksista saadaan suoraan aineistoa palkanlaskentaan.

LÄPINÄKYVYYTTÄ TOIMINTAAN

Tehtävien hallinta -moduulin käyttö lisää yrityksen työnteon, toiminnan ja asiakaspalvelun läpinäkyvyyttä. Se tuo tehokkuutta työn organisointiin eli työn resursoinnissa ja hallinnassa säästyy merkittävästi aikaa. Digitalisoimalla prosesseja tehtäväjonojen hallinta helpottuu. Samalla vähentynyt manuaalinen työ näkyy yrityksen toiminnassa kustannus- ja henkilösäästöinä.

DOKUMENTOINTI JA TIEDONJAKO

Tehtävien hallinta -moduulin käytön myötä työtehtäviin liittyvä dokumentoitu helpottuu. Kaikki työtehtäviin liittyvä tieto on samassa paikassa eikä perustu paperilappuihin tai epäselviin ohjeisiin. Yhtenäisen dokumentoinnin ansiosta myös tieto liikkuu yrityksen sisällä paremmin – tieto myös liikkuvaa työtä tekevien välillä on reaaliaikaista ja oikeaa. Tiedonjako on tehokkaampaa ja tiedon pohjalta muodostuu johdolle luotettavaa raportointia.

House Optima järjestelmä näkyy kahdella näytöllä, henkilö työskentelee tietokoneella

TEHOKKUUTTA JA MIELEKYYTTÄ TYÖNTEKOON

Kun tehtävien hallinta hoidetaan kattavasti House Optima® -järjestelmässä, lisää se työntekijän työn tehokkuutta ja mielekkyyttä. Työntekijällä on oma, työntekijäkohtainen tehtävälista. Hän näkee päivän työtehtävät yhdellä silmäyksellä sekä tietää aina seuraavan työtehtävän. Työntekijä tarvitsee vain mobiililaitteen, jolloin työajan kirjaaminen ja työtehtävien kuittaus kulkee aina mukana. Työtehtävien raportointi tallentuu ja dokumentoituu yhdellä napin painalluksella ja työntekijä voi keskittyä yritykselle ja asiakkaille merkitykselliseen työntekoon. Tehtävät-moduulin voi integroida Tikettijärjestelmään, jolloin työtehtävän suorittamisesta lähtee automaattisesti myös viesti asiakkaalle.

TEHTÄVIEN HALLINTA ON TYÖVÄLINE JOHDOLLE

House Optima® -järjestelmän tehtävien hallinta on myös erinomainen apuväline työnjohdolle. Se helpottaa työn organisointia ja seurantaa: myös työnjohto näkee työtilanteen yhdellä silmäyksellä. Liikkuvassa työssä tämä on erityisen hyödyllinen ominaisuus, kun työnjohto pystyy resursoimaan ja hallitsemaan liikkuvaa työtä. Tieto liikkeellä olevien työntekijöiden ja työnjohdon välillä liikkuu paremmin. Tehtävien hallinta -moduuli on myös työnjohdolle väline työajanseurantaan ja työaikakirjausten oikeellisuuden varmistamiseen.  Lisäksi Tehtävien hallinta -moduuli voidaan integroida Talous-moduuliin, jolloin tehtäviä voidaan siirtää suoraan laskutukseen. Tämä puolestaan nopeuttaa laskutusta ja vähentää manuaalista työtä. Lue lisää Talouden hallinnasta.