House Optima® tikettijärjestelmä on asiakasviestinnän työkalu. Se ohjaa sähköposti- ja nettisivujen kaikki yhteydenotot suoraan järjestelmään, jossa saa helposti kuvan uusista, käsiteltävistä ja valmiista viesteistä. Asiakasviestintä voidaan ohjata suoraan oikeille henkilöille, jolloin viesteihin reagointi nopeutuu ja asiakasta voidaan palvella paremmin. Viesti voidaan myös luoda ja lähettää järjestelmästä ulospäin asiakkaille.

TIKETTIJÄRJESTELMÄ KOKOAA ASIAKASVIESTINNÄN JA YHTEYDENOTOT

Tikettijärjestelmä kokoaa kaikki asiakasyhteydenotot yhteen paikkaan. Asiakasviestintä on organisoitu kokonaisuus, mikä mahdollistaa entistä paremman ja nopeamman asiakaspalvelun. Nykyisen tai potentiaalisen asiakkaan yhteydenotto voidaan ohjata suoraan oikealle taholle, mikä nopeuttaa merkittävästi yhteydenottoihin reagointia.

Tikettijärjestelmän myötä asiakasviestinnässä ei ole turhia välikäsiä ja viestintä asiakkaalta ja asiakkaalle on mutkattomampaa ja suoraviivaisempaa. Organisaatiossa ei siis mene aikaa siihen, että etsitään ja välitetään viestejä oikeille tahoille – tiedonkulku sekä työ tehostuvat ja  asiakasviestinnän kokonaisuutta on helppo johtaa.

HENKILÖ- JA PAIKKARIIPPUMATON ASIAKASPALVELU

House Optima® Tikettijärjestelmän ansiosta yrityksen viestintä ei ole henkilösidonnaista: tärkeitä viestejä ei ole henkilökohtaisissa sähköposteissa, jolloin poissaolo- ja lomasijaistaminen helpottuu ilman erityisjärjestelyjä. Voidaan siten varmistaa, että asiakkaalta tulevat viestit eivät jää huomioimatta ja asiakasta palvellaan tilanteesta riippumatta yhtä nopeasti. Pilvipohjainen järjestelmä kulkee missä tahansa asiakaspalvelun mukana ja asiakasta voidaan palvella yhtä hyvin kaikkialla.

House Optima mobiili mukana työtehtävissä

TIKETTIJÄRJESTELMÄ ON MYÖS MYYNNIN VÄLINE

House Optima® -järjestelmään keskitetty viestintä tekee kiinteistön tiedonkulusta sujuvaa ja avointa. Ajankohtaisista asioista on helppoa tiedottaa järjestelmän kautta nopeasti päivitettävien infonäyttöjen avulla. Tekstiviestit, sähköpostit ja paperitiedotteet voidaan kohdentaa halutuille vastaanottajaryhmille. House Optima® -järjestelmässä asukkaat voivat myös ilmoittaa huoltotarpeistaan ja suoritetut huoltotyöt kuitataan reaaliaikaisesti. Järjestelmän käyttö tekee tiedonkulusta hyvin sujuvaa, sillä järjestelmässä on kiinnitetty erityishuomiota sisäänrakennettuihin viestintäominaisuuksiin.  Tämän ansiosta viestintä on automaattista eri toimintojen yhteydessä.

TEHTÄVIEN HALLINTA JA TYÖNOHJAUS

Tikettijärjestelmä voidaan integroida House Optima® Tehtävien hallintaan, jolloin saapunut viesti on mahdollista ohjata tehtäväjonoon halutulle henkilölle. Integrointi House Optima® Tehtävät-moduuliin mahdollistaa aukottoman viestinnän ja työnohjauksen. Lue lisää tehtävien hallinnasta.