House Optima® on isännöitsijälle, kiinteistöhuollolle ja taloyhtiölle suunnattu nykyaikainen ja helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä tuo aikasäästöjä töiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, joten taloyhtiön asukkaille ja osakkaille voidaan tarjota erinomaista isännöintipalvelua aiempaa helpommin. Järjestelmä on saatavilla kolmessa eri palvelulaajuudessa isännöitsijän tarpeisiin.

ISÄNNÖITSIJÄN TYÖKALUT

House Optima® tarjoaa hyödylliset työkalut isännöitsijälle. Projektinhallinta on vaivattomampaa ja rutiinit tulevat hoidetuiksi monimutkaisissakin projekteissa tehtävämuistutuksien avulla. Järjestelmän ominaisuuksia kehitetään eteenpäin, joten jatkossa isännöitsijä saa myös työkaluja hankintojen kilpailutukseen, osakkaiden muutostyöprosessiin sekä PTS:n hallinnointiin. Hankinnat voidaan kilpailuttaa alihankkijalistojen kautta ja järjestelmä vastaanottaa sekä tallentaa alihankkijoiden tarjoukset. Osakkaiden muutostyöprosessi voidaan hoitaa helposti järjestelmän kautta ja pitkän tähtäimen suunnitelman PTS:n pohjalta voidaan seurata ja laatia vuosikorjausehdotuksia. 

MONIPUOLINEN JA VAIVATON VIESTIMINEN

Sisäänrakennettujen viestintäominaisuuksien vuoksi tieto liikkuu sujuvasti tarvittavien henkilöiden välillä halutuilla käyttöoikeuksilla. House Optima® tarjoaa mm. sähköiset lomakkeet, huoltotyötilaukset, yhteydenottopyynnöt, muutosilmoitukset ja huoltotehtävien kirjaamiseen huoltokirjaan. Viestintään voidaan hyödyntää tekstiviestit, sähköpostit, paperitiedotteet, infonäytöt, asukasviestintä sekä jatkossa myös sähköinen allekirjoitus ja pikaviestitoiminnot.

Ohjelmistoratkaisut

HELPPO TEHTÄVIEN SUUNNITTELU

House Optima® tarjoaa reaaliaikaista tietoa toiminnasta, joten resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti. Järjestelmä ohjaa yhteydenotot oikeille henkilöille tehtäväsuunnitteluun ja toteutukseen. Jokapäiväisen työn suunnittelu ja ohjaus sekä työajanseuranta sujuvat siten vaivattomammin ja toistuvat tehtävät pystytään hoitamaan nopeammin. Työaikaa vapautuu isännöinnin rutiinitehtävistä asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

ASIAKASSUHTEET JA TARJOUSLASKENTA

Asiakkuuksien johtaminen helpottuu House Optima® -järjestelmässä olevien sopimuksien, asiakasrekisterien sekä ajantasaisten ja tarkkojen asiakastietojen avulla. Järjestelmä mahdollistaa myös vaivattoman tarjouslaskennan. Isännöitsijän työtä helpottaa huomattavan paljon, kun tieto tallennetaan järjestelmään vain kerran ja kaikki oleellinen asiakkuuden johtamisessa tarvittava tieto on koko ajan helposti saatavilla. 

TALOUS JA RAPORTOINTI

House Optima® tarjoaa talouden hallinnan työkalut ja mahdollistaa ajantasaisen laskutuksen automaattisesti kertyvän laskutusaineiston avulla. Järjestelmän avulla voi myös käsitellä ostolaskuja. Järjestelmä siirtää osto- ja myyntilaskutusaineiston tiliöitynä pääkirjanpitoon automaattisesti. House Optima® yhdistää toiminnan tiedot ja eri osa-alueilta voidaan koostaa raportteja toiminnan tueksi. Järjestelmän ominaisuuksia kehitetään eteenpäin ja jatkossa järjestelmässä voidaan hallita myös huoneistojen myyntiä ja vuokrausta sekä kulutusseurannan tietojen pohjalta suoritettavaa vastike-, vesi- ja vuokralaskutusta. 

KAIKKI TIETO KIINTEISTÖSTÄ

Järjestelmään voidaan tallentaa toiminnassa tarvittavat dokumentit, piirustukset, huoltohistoria ja muut tärkeät aineistot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat integroinnin muihin järjestelmiin, joten kiinteistötietoa voidaan käsitellä etäohjattavan järjestelmän kautta. House Optima® -järjestelmässä voidaan hoitaa muun muassa kiinteistö- ja asuntokohtainen kulutusseuranta sekä kiinteistön lukituksien ohjaaminen ja kulunvalvonta.