Kiinteistön sähköiseen huoltokirjaan voidaan tallentaa kiinteistöhuollon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät sekä niiden aikataulutus ja ohjeistus. Kiinteistön huoltotehtävien hallinnointi on tehokasta ja järjestelmällistä sähköisen huoltokirjan avulla. 

KIINTEISTÖTIEDOT JÄRJESTYKSEEN

Sähköinen huoltokirja toimii House Optima® -järjestelmässä, johon voidaan tallentaa huoltokirjan lisäksi kaikki kiinteistön tieto hyvään järjestykseen. Järjestelmä toimii kaikilla internet-selaimilla sekä mobiiliversiona tabletilla ja älypuhelimella. Luotettavasta järjestelmästä oikeat henkilöt löytävät tiedon helposti ja pystyvät hyödyntämään sitä tehokkaasti kiinteistöön liittyvien päätöksien tekemisessä.

HELPPOUTTA KIINTEISTÖHUOLTOON

Sähköinen huoltokirja tehostaa kiinteistöhuollon toimintaa ja sen avulla huollon ohjaus on hyvin vaivatonta. Kiinteistöhuollon tehtävät on helppo suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa huoltokirjaan tallennetun ajantasaisen ja tarkan tiedon avulla. Sähköinen huoltokirja voidaan ajastaa muistuttamaan tulevista huoltotoimenpiteistä. 

HUOLTOTYÖTILAUKSET JA AVOIN TOIMINTA

Kiinteistön asukkaat voivat tilata huoltotöitä järjestelmän kautta. Huoltotoimenpiteen valmistuttua järjestelmään tulee kuittaus ja asukkaalle voidaan lähettää sähköposti työn valmistumisesta. Kiinteistöhuollon toimintaa pystytään avoimesti seuraamaan ja järjestelmä mahdollistaa myös huoltoraportteja tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä

HUOLTOKIRJA SÄILYTTÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA

Tarkoin täytetyn huoltokirjan avulla pystytään ennakoimaan ja budjetoimaan tulevia huolto- ja kunnostustarpeita. Kiinteistön huoltotilanteen ajantasainen tieto auttaa säilyttämään kiinteistön arvoa ja pitämään huolta sen kunnon säilymisestä. Aukottomasta huoltohistoriasta on etua vakuutusyhtiöiden kilpailutuksessa.

AUTOMAATTINEN VIESTINTÄ

Sähköinen huoltokirja on kehitetty kiinteistön huoltotietojen tallentamiseen ja tiedon välittämiseen. Sähköisen huoltokirjan käyttö tekee informaation kulkemisesta hyvin sujuvaa, sillä järjestelmässä on kiinnitetty erityishuomiota sisäänrakennettuihin viestintäominaisuuksiin. Tämän ansiosta viestit kulkevat automaattisesti eri toimintojen yhteydessä.