Optima Pro™ – Laadukas toiminnanohjaus

Optima Pro™ on toiminnanohjausjärjestelmä yrityksen toiminnan johtamisen tarpeisiin. Kaikki prosessivaiheet kattava järjestelmä liittää olemassa olevat tietojärjestelmät yhteen tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä yhdistää olemassa olevat yrityksen tietojärjestelmät ja uuden tiedon saumattomasti yhteen. Optima Pro™ -järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja sillä on suuri joustavuus asiakastarpeiden mukaan.

 Kysy lisää

Järjestelmän erinomaiset integrointimahdollisuudet 

Optima Pro™ yhdistää eri järjestelmät erinomaisten integrointiominaisuuksien avulla tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Yrityksen olemassa olevat tiedot saadaan liitettyä saumattomasti yhteen uuden tiedon kanssa. Hyvä järjestelmä tuo aika- ja kustannussäästöjä sekä mahdollistaa mielekkään ja sujuvan työskentelyn.

Tehokas projektinhallinta

Järjestelmä yhdistää nerokkaasti projektin tiedot jo tarjouksesta lähtien ja kattaa kaikki prosessivaiheet. Järjestelmään voidaan tallentaa projektin tehtävät, niiden aikataulutus ja valmistuminen sekä tarvittavat dokumentit. Projektiin liittyville osapuolille voidaan lähettää tehtävämuistuksia heidän suoritettavanaan olevista tehtävistä. Projektin tiedot yhdistyvät myös laskutukseen maksuerätaulukon avulla.

Läpinäkyvyys tehtävien suorittamisessa

Tehtävien suorituskuittaukset näkyvät järjestelmässä reaaliaikaisesti. Optima Pro™ mahdollistaa hyvin avoimen toiminnan, sillä asiakasta voidaan helposti informoida projektin etenemisestä ja ajantasaisesta tilanteesta sekä lähettää tehtävien valmistuttua suorituskuittaukset sähköpostitse tai tekstiviestillä. Tehtävien suunnittelu ja työajanseuranta onnistuvat organisaatiossa Optima Pro™ -järjestelmän avulla vaivattomasti. Järjestelmä myös tuottaa automaattisen matkalaskun.

Automaattista viestintää puolestasi

Organisaation prosesseissa kaikkiin asioihin liittyy tiedonkulun tarve eri henkilöiden ja vaiheiden välillä, jotta prosessit saadaan etenemään toivotulla tavalla. Järjestelmässä on sisäänrakennetut viestintäominaisuudet, joiden ansiosta viestintä tapahtuu automaattisesti eri toimintojen välillä. Tapahtuvista asioista saadaan tieto liikkumaan hyvin sujuvasti ja automaattisesti.

Apu talouden järjestämiseen

Optima Pro™ tekee toiminnasta tehokasta ja sujuvaa, kun järjestelmän standardoimat toimintamallit poistavat turhaa työtä ja tarjoavat apua kustannusten hallintaan. Talouden hallinnan työkalut mahdollistavat esimerkiksi ostolaskujen kierrättämisen suoraan myyntilaskuiksi.


Asiakkaan projektipäiväkirja

Projektipäiväkirjaan voidaan tallentaa kuvia ja dokumentteja, joista asiakas pystyy helposti seuraamaan projektin edistymistä. Asiakasta pystytään helposti informoimaan ja pitämään ajan tasalla projektipäiväkirjaan liitettävien kuvien avulla.