Toimiva kiinteistöautomaatio helpottaa kiinteistön ylläpitoa ja tehostaa käyttöä energia- ja kustannusäästöjen muodossa. Optima Talotekniikka tarjoaa kattavat ja asiantuntevat kiinteistöautomaatiopalvelut ammattitaitoisesti ja korkealaatuisesti.

MONIPUOLINEN TALOAUTOMAATIO-OSAAMINEN

Kiinteistöautomaatio on osa Optima Talotekniikan laajaa palvelutarjontaa. Teemme Ouman- ja Fidelix-kiinteistöautomaatiojärjestelmien asennus-, huolto-, vikakorjaus- sekä muutostyöt. Kiinteistötekniikan asiantuntemus ja asiantuntijoidemme laaja kokemus sekä osaaminen takaavat asiakkaillemme laadukkaat palvelut.

KIINTEISTÖAUTOMAATIO LISÄÄ ENERGIATEHOKKUUTTA

Kiinteistöautomaation tarve on lisääntynyt viime vuosien ja vuosikymmenten aikana merkittävästi. Kehitykseen on vaikuttanut ennen kaikkea kiinteistöjen lisääntynyt tekniikka, jota tulee säätää ja ohjata kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeiden mukaan. Kiinteistöautomaation keskeinen tehtävä onkin helpottaa arkea. Automatisoinnilla huolehditaan kiinteistön toiminnoista ja valvotaan kiinteistön kuntoa sekä olosuhteita. Olosuhteiden mittaus on noussut viime vuosina entistä merkittävämpään rooliin, kun käyttökustannuksia pyritään hallitsemaan aiempaa tehokkaammin.

Energian kulutus on merkittävä osa kiinteistön elinkaarikustannuksia. Energian säästö on noussut ilmaston lämpenemisen myötä koko ajan tärkeämmäksi tavoitteeksi, kun pyritään taittamaan ja laskemaan hiilidioksidipäästöjen kasvua. Yksioikoinen energian säästö voi johtaa kiinteistössä merkittäviin vahinkoihin ja energian säästöä suunniteltaessa tulee aina arvioida kiinteistöä kokonaisuutena. Asiantuntijamme tekevät huolellisen kartoituksen pohjalta arviot ja mahdolliset muutostyöt kaikenlaisiin kohteisiin.

TALOAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TUOTTAA TÄRKEÄÄ TIETOA

Rakennusautomaatiolla voidaan toteuttaa monipuolisesti reaaliaikaisia hälytyksiä. Hälytyksiä voidaan tehdä esimerkiksi kiinteistöteknisten laitteiden vikatiloista tai kiinteistön olosuhteista. Hyödyntämällä nykyaikaista kiinteistöautomaatiota voidaan kiinteistön käyttökustannuksissa säästää merkittävästi. Yhtenä säästömahdollisuutena on optimoida huoltoväli saadun informaation perusteella.

Taloautomaatiojärjestelmä tuottaa tietoa, joka voidaan siirtää House Optima sähköiselle huoltokirjalle. Automaatiolaitteelta välittyvää mittaustietoa voidaan seurata reaaliaikaisesti ja sen avulla voidaan tehdä arvioita kiinteistön nykytilasta. Datan pohjalta voidaan luoda kestävät lähtökohdat energiaoptimoinnille. Lisäksi huolto- ja korjaustilanteissa ammattilainen voi tehdä oikeita päätöksiä luotettavaan dataan perustuen.

Kiinteistöautomaatio antaa mitattujen ilmanpaine-erojen kautta tietoa myös esimerkiksi suodattimien vaihtotarpeesta. Tämän lisäksi on hyödyllistä mitata paine-eroa pitkäaikaisesti vaipan yli, jolloin voidaan nähdä, onko kiinteistö yli- vai alipaineinen. Liian suuri yli- tai alipaine johtaa kiinteistön kunnon rapautumiseen ja mahdollisesti sisäilmaongelmiin.

Kysyttävää palveluistamme? Ota yhteyttä ja kerromme lisää!