Optima tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kiinteistöjen sisäilman olosuhteiden reaaliaikaiseen seurantaan. Kiinteistön elinkaarikustannus voi kasvaa huomattavasti, mikäli sisäilmaan vaikuttavat tekijät on säädetty kiinteistössä väärin. Mitatun tiedon pohjalta voidaan tehdä oikeita päätöksiä sisäilman laadun parantamiseksi. Optiman tavoitteena on tarjota kaikille ihmisten ja kiinteistöjen terveydestä kiinnostuneille kustannustehokkaita ratkaisuja terveellisen sisäilman hallintaan.

SISÄILMAN LAATU VAIKUTTAA TILOJEN VIIHTYVYYTEEN JA KÄYTTÄJIEN HYVINVOINTIIN

Kiinteistön olosuhteiden on oltava kunnossa, jotta kiinteistö voi tarjota terveellisen ympäristön käyttäjilleen. Kiinteistön olosuhteiden mittaus tuottaa arvokasta tietoa mm. rakennuksen homehtumisriskistä ja ilmanvaihdon riittävyydestä. Optiman ratkaisulla voidaan kartoittaa sisäilman nykytila ja tehdä tarvittavia parannuksia mitatun tiedon pohjalta.

Optiman ratkaisulla voidaan seurata useita eri suureita sisäilmasta. Tyypilliset seurattavat asiat ovat lämpötila ja suhteellinen kosteus. Mittaustulokset ovat nähtävissä pilvipalvelussa. Tulokset raportoidaan House Optima® -huoltokirjalla, jolloin kaikki tarvittavat sidosryhmät voivat nähdä poikkeamat.  Järjestelmä antaa välittömän hälytyksen, kun säädetyistä raja-arvoista poiketaan ja sisäilma havaitaan haitalliseksi kiinteistölle ja siten myös ihmisille.

Lämpötilan ja kosteuden lisäksi voidaan seurata hiilidioksidin määrää, josta selviää hyvin ilmanvaihdon riittävyys silloin, kun kiinteistössä on ihmisiä. Kiinteistöjen ollessa energiatehokkuuden ja rakennusmääräysten takia entistä tiiviimpiä, on paine-eron seuranta aina vain tärkeämpää homehtumisriskin seurannan kannalta. Optima toteuttaa kattavat kiinteistöjen anturiasennukset ja tarjoaa asiakkailleen palvelun, jonka avulla voi välttyä turhilta remonttikustannuksilta.

Optiman ratkaisussa kiinteistön anturit kytketään osaksi kokonaisvaltaista kiinteistön ohjausratkaisua. Kiinteistöautomaatio voidaan integroida Optiman sähköisen House Optima® -huoltokirjan kanssa kokonaisvaltaiseksi kiinteistön sidosryhmiä palvelevaksi ratkaisuksi.

Paine-ero

Ilmanpaine-ero on tärkeä säätää oikein, jolloin ilma virtaa ulkoa sisälle ja takaisin oikeita reittejä pitkin. Liian suuri tai väärä paine-ero nostaa merkittävästi riskiä rakennuksen homehtumiselle sekä sisäilmaongelmille ja niistä aiheutuville haitoille kustannuksineen. Suuri ylipaine tai alipaine johtaa siihen, että ilma pyrkii ulos tai sisälle myös rakenteiden läpi aiheuttaen pitkällä aikavälillä mm. rakenteiden homehtumista ja mikrobien sekä muiden epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan.

Lämpötila

Lämpö vaikuttaa suoraan ihmisten oleskelun mukavuuteen kiinteistössä. Liian suuri huonelämpö johtaa energian hukkakulutukseen ja lisää myös ilmastolle haitallisia hiilidioksidipäästöjä. Sekä kiinteistön että ihmisten kannalta on hyvä, että kiinteistön lämpö on suhteellisen tasainen ja poikkeaviin lämpötiloihin puututaan viivytyksettä.

Suhteellinen kosteus

Pitkäaikainen korkea ilmankosteus aiheuttaa rakenteissa home- ja kosteusvaurioita. Erityisesti, jos kiinteistö on ylipaineinen, kosteutta voi sitoutua runsaastikin ulkovaippaan ilman virratessa rakenteissa olevien halkeamien tms. läpi.

Hiilidioksidi

Seuraamalla hiilidioksidipitoisuutta voidaan suoraan selvittää, onko rakennuksessa riittävä ilmanvaihto. Liika ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja liian vähäinen ilmanvaihto on riski kiinteistön käyttäjien ja rakennusten hyvinvoinnille.